Slitstarka golv för parkeringshus

Parkeringsanläggningar utsätts för extremt slitage. En oskyddad betong bryts ner av vinterns snö och is som drar in salter och föroreningar, bilars läckage av kemikalier och dubbdäck sliter på ytbehandlingen. Välj ett bra tätskikt så minimeras skaderisken och P-huset får bättre ekonomi.

Vi har stor erfarenhet av att installera P-hus beläggningar. Vår P-hus beläggning är elastisk och lämpad för alla typer av garage- och parkeringsanläggningar såväl inom- som utomhus. Produkten har ett exeptionellt bra tätskikt, är flexibelt, ljusbeständigt och skyddar betongen mot korrosionsangrepp. Systemet kombinerar färg och design med slitstyrka och funktion.

Flowpox AB är auktoriserad golventreprenör och erbjuder en bred kompetens inom golvbeläggningar och ansvarar för hela eller delar av ditt golvbeläggningsprojekt.

P-hus beläggning