Massagolv

Ett golvsystem för höga krav på hygien och slitstyrka

Fogfritt massagolv har hög hållfasthet och låga underhållskostnader. Golvet är hygieniskt, lättstädat och extremt tåligt både när det gäller kemikalier och fysisk belastning.

Installationen går snabbt och inom ett par dagar är det klart att användas. Detta system erbjuder ett enastående urval av färgsättning och ytstruktur som exempelvis halkskydd. Massagolvbeläggning är väl lämpad för våta och torra miljöer med höga krav på hygien och slitstyrka vilket ger användningsområden i många skiftande miljöer och krav på funktion och estetik. Flowpox AB är auktoriserad golventreprenör och erbjuder olika typer av massagolv: epoxi, akryl och polyuretan.

Massagolv