Betongslipning

Förnyar och förstärker ditt betonggolv

Betongslipning och betongpolering förnyar och förstärker betonggolvet och ger det ett nytt utseende. När man slipar ett betonggolv tar man fram den tidigare osynliga strykturen i materialet, och man får fram en mer levande känsla i golvet. Betong består av två delar, nämligen cementblandning (cement och vatten) och ballast (sten). Det räcker att slipa någon millimeter för att ta sig ner till ballasten och göra stenarna synliga i golvet. Genom att slipa olika djupt kan man få fram olika strukturer. Efter själva slipningen så poleras golvet enligt kundens önskemål, antingen med en matt eller högblank finish.

Vi använder oss av HTC Superfloor, som är ett väl utprövat 7-stegs golvslipningssystem:

”HTC Superfloor är ett komplett koncept för betongpolering. Metoden bearbetar betongytan maskinellt och avlägsnar det övre skiktet av cementslam och esponerar den underliggande, mer hållbara betongen. Den befintliga betongen slipas och poleras enligt en tillförlitlig och grundligt testad metod, med HTC:s effektiva maskiner och diamantverktyg. Resultatet blir ett golv med helt slät yta av hög kvalitét, både funktionellt och estetiskt. För att uppnå alla de tekniska fördelar som krävs av ett HTC Superfloor måste slipsekvensen utföras enligt våra anvisningar.”

Betongslipning